KIM JESTEŚMY

HISTORIA

Fundacja Forum Artis została założona w 2009 roku dzięki wielkiej pasji niezwykłego dyrygenta, animatora życia kulturalnego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Opolskiej oraz Opery Wrocławskiej, maestro Marka Tracza.

Pierwszym projektem przeprowadzonym przez Fundację był Festiwal Dni Pasyjnych, który odbył się w 2010 roku i objął swoim zasięgiem kościoły na Dolnym Śląsku: m.in. we Wrocławiu, Bolesławcu, oraz w Niemczech: w Dreźnie, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą. Festiwal poświęcony był dwóm wielkim kompozytorom: G. B. Pergolesiemu oraz W. A. Mozartowi.

Kolejny sukces przyniósł projekt „COCO kobieta z pasją” w oczach Rainera MaGolda zrealizowany w 2011 roku przy współpracy z Biurem Festiwalowym IMPART 2016 oraz Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Obejmował on szereg ciekawych działań, w tym wystawę prac niemieckiego malarza zainspirowanego życiem Coco Chanel, cykl warsztatów dedykowanych kobietom chcącym pogłębić wiedzę na temat samorozwoju, pokaz mody oraz warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży.

W 2014 roku, po śmierci maestro zmieniono nazwę na Fundacja Forum Artis im. Marka Tracza.

MISJA

Przekonamy Cię, że Kultura Wysoka jest dla Ciebie – bo inspiruje, bo rozwija, bo stwarza możliwości.

SPRAWOZDANIE OPP 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019

Bilans 2019

 

LUDZIE FUNDACJI

  • Marek Traczzałożyciel

  • Alina Drozd-Tereszkiewiczprezes

  • Aleksandra Mroczekwiceprezes

  • Katarzyna Kucharska-Dymitraszczukczłonek zarządu/kierownik projektu